Xell

L’Espai AIGUA és un projecte adherit a la Xell (Xarxa d’Educació Lliure de Catalunya).

La Xell és una associació de persones a favor d’una mirada respectuosa envers les necessitats vitals de la infància. Creiem que educar no significa instruir, ni tan sols ensenyar, sinó més aviat cuidar i acompanyar els processos de vida dels infants, les seves famílies i els nostres propis.

Contacte:

http://www.educaciolliure.org/

secretaria@educaciolliure.org